بیمه آتش سوزی ؛ پوشش بیمه زلزله | هر آنچه درباره بیمه آتش سوزی و پوشش های آن باید بدانیم

عکس-بیمه-آتش-سوزی1

 

بیمه آتش سوزی زیر مجموعه بیمه‌ اموال و جزو نیازهای اساسی زندگی مدرن است. پوشش بیمه زلزله از مهمترین پوشش‌های فرعی این ‌بیمه‌نامه است. دستاوردهای مادی انسان از آغاز زندگی شهرنشینی و خصوصا‌‌ بعد از توسعه صنعت در معرض انواع خطرها و حوادث گوناگون قرار داشته و دارد.

 • لزوم خرید بیمه آتش سوزی و پوشش‌های آن
 • موضوع بیمه آتش سوزی:
  • اصطلاحات بیمه آتش سوزی:
 • انواع خطر‌های تحت پوشش در بیمه آتش سوزی:
  • خطر‌های اصلی
   • آتش
   • صاعقه
   • انفجار
  • خطرات اضافی یا تبعی
 • پوشش بیمه زلزله بیمه آتش سوزی
 • انواع اموال بیمه‌شده در بیمه ‎آتش‌ سوزی
  • واحد‌های مسکونی
  • مراکز صنعتی
  • مراکز غیرصنعتی
 • انواع شرایط بیمه‌نامه آتش‌ سوزی
  • 1- بیمه‌نامه با سرمایه ثابت
  • 2-بیمه‌نامه با شرایط توافقی
  • 3-بیمه با شرایط اظهار نامه‌ای (شناور)
  • 4-بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی
  • 5- بیمه‌نامه فرست لاس First Loss (اولین آتش سوزی یا اولین خسارت)
   • در زمینه ‌بیمه‌نامه‌های فرست لاس به ۳ نکته باید توجه کرد:
 •  بیمه‌نامه آتش سوزی چه خسارت‌هایی را تامین می‌کند؟
 • عوامل موثر بر نرخ بیمه آتش‌ سوزی
  • خطرات اضافی
  • شرایط ‌بیمه‌نامه
  • تخفیفات بیمه آتش‌ سوزی
   • تخفیف‌‌های مناسبتی
   • تخفیف‌ بیمه عمر
   • تخفیف حساب بلندمدت
   • تخفیف گروهی
  • میزان ریسک
   • ۱-ریسک ‌‌موردبیمه
   • ۲-ریسک محل استقرار ‌‌موردبیمه
  • ارزش بنا و موجودی
  • مدت ‌بیمه‌نامه آتش سوزی
 • شرایط عمومی بیمه آتش سوزی
  • مواردی كه بیمه‌گذار حقوق خود را از دست می‌دهد
 • وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه
 • استثنائات
  • خطراتی که تحت پوشش بیمه آتش سوزی نیستند
 • شرایط فسخ بیمه‌نامه آتش سوزی:

زوم خرید بیمه آتش سوزی و پوشش‌های آن

ترس از حوادث و بلایای طبیعی مانند آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان و از بین رفتن ثروت و اموالی که حاصل یک عمر تلاش انسان است، عواملی است که موجب نگرانی‌های بی‌شماری در زندگی انسان می‌شود و آرامش او را سلب می‌نماید.

انسان امروز نیازمند پشتوانه‌‌ای مطمئن و همیشگی است تا بتواند با آثار زیان بار حوادث و بلایای طبیعی مقابله کرده و خسارت‌های به وجود آمده را جبران نماید.

موضوع بیمه آتش سوزی:

موضوع بیمه آتش سوزی ، تامین و جبران خسارت‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارایی‌های ‌بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در ‌بیمه‌نامه آتش سوزی خسارت‌های مالی جبران می‌شود نه خسارت‌های جانی و بدنی، در نتیجه اگر صدمه‌‌ای به افراد برسد بیمه آتش سوزی آن را پوشش نمی‌دهد. اضافه کنیم که مطابق قانون، خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث در اثر وقوع آتش سوزی، نیز تحت پوشش خطر آتش سوزی قرار می‌گیرند، یا به طور جداگانه توسط ‌بیمه‌نامه مسئولیت مدنی جبران می‌‌شوند.

از آنجا که بیمه آتش سوزی یکی از رشته‌های بیمه اموال است، شامل اصول و قوائد و کلیات بیمه‌‌ای زیر می‌شود:

اصطلاحات بیمه آتش سوزی:

بیمه‌گر: شرکت بیمه‌‌ای است که مشخصات آن در این ‌‌بیمه‌نامه نوشته شده است و در ازای دریافت ‌‌‌حق‌بیمه، متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی طبق شرایط مندرج در ‌‌بیمه‌نامه می‌باشد.

بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت ‌‌حق‌بیمه آن است.

ذی‌‌نفع: شخصی است که بنا به درخواست ‌‌بیمه‌گذار نام وی در این ‌‌بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود.

‌‌حق‌بیمه: مبلغی است که در ‌‌بیمه‌نامه مشخص شده و ‌‌بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور ‌‌بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در ‌‌بیمه‌نامه مشخص می‌شود به ‌‌بیمه‌گر پرداخت نماید.

‌‌موردبیمه: اموال مندرج در جدول مشخصات این ‌بیمه‌نامه است که متعلق به ‌بیمه‌گذار و یا در تصرف وی در محل ‌‌موردبیمه باشد. اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال ‌بیمه‌گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده ‌بیمه‌گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می‌برند، مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه منظور شده و در محل ‌‌موردبیمه مستقر باشد، ‌‌بیمه‌شده محسوب می‌شود.

مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه: بیمه‌نامه‌های آتش سوزی عموما یک ساله هستند اما شروع و پایان مدت اعتبار ‌‌بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در متن ‌‌بیمه‌نامه معین ‌می‌شود.

ارزش بنا: قیمت ساخت (ساختمان) بدون ارزش ملک

یمه آتش سوزی شامل اصول غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌‌ای و قاعده نسبی سرمایه نیز می‌شود.

عکس-خطرات-اصلی-آتش-سوزی
خطرات اصلی آتش سوزی

انواع خطر‌های تحت پوشش در بیمه آتش سوزی:

در بیمه آتش سوزی عمومی خطرات به ۲ گروه خطرات اصلی و خطرات فرعی (تبعی) به شرح زیر تقسیم بندی شده‌اند:

خطر‌های اصلی

اصولا خطرات در بیمه آتش سوزی از یکدیگر تفکیک نشده و هر سه خطر با هم تحت پوشش قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر بیمه آتش سوزی شامل خطرهای آتش (حریق)، انفجار و صاعقه می‌شود.

آتش

آتش عبارت است از ترکیب هر ماده سوختنی با اکسیژن به شرط آنکه با دما همراه باشد. در واقع برای ایجاد آتش به سه عنصر اکسیژن، جسم سوختنی و دما نیاز است که در این حالت مثلث آتش تشکیل می‌شود. چنانچه یکی از سه عنصر مذکور وجود نداشته باشد عمل سوختن انجام نخواهد شد.

صاعقه

در بیمه آتش سوزی صاعقه عبارتست از گونه‌‌ای تخلیه الکتریکی که در اثر الکتریسیته ایستا میان دو ابر و یا ابر و زمین ایجاد می‌شود. مقصود از خطر‌های صاعقه خسارت‌های ناشی از برخورد مستقیم صاعقه به اموال ‌‌بیمه‌شده به هنگام فرود آمدن به زمین است؛ هر چند منجر به آتش‌ سوزی نگردد. به طور خلاصه خسارتی که در اثر حرارت مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه یا در اثر نیروی آن تولید شوند خسارت مستقیم صاعقه هستند که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، اما خساراتی که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند خسارات غیر مستقیم صاعقه نامیده می‌شود، و تحت پوشش بیمه قرار‌ نمی‌گیرد.

انفجار

در بیمه آتش سوزی انفجار به معنی افزایش شدید در حجم و آزاد شدن ناگهانی انرژی است، که معمولا با افزایش دما و آزاد شدن گاز همراه است. انفجار ممکن است به شکل‌های مختلف رخ دهد اما همه آنها دارای خاصیت مشترک هستند به این معنی که علت هر انفجار، انبساط مقدار زیادی گاز یا بخار است که بر اثر فشار قوی یا تولید حرارت یا فعل و انفعالات شیمیایی به مانع اطراف خود فشار آورده، آن را می‌ترکاند. هر انفجاری در ‌بیمه‌نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن نیست از جمله انفجار‌های هسته ای، مواد منفجره و … بعضی از انفجارها طبق شرایط خاص و با پرداخت ‌‌حق‌بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت.‌

خطرات اضافی یا تبعی
خطرات اضافی یا تبعی

خطرات اضافی یا تبعی

دسته‌‌ای از خسارات هستند که تحت پوشش ‌بیمه‌نامه آتش سوزی نیستند و باید پوشش آن‌ها را به صورت جداگانه خریداری و به ‌بیمه‌نامه اضافه کرد. عامل تعیین‌کننده قیمت نهایی ‌‌حق‌بیمه آتش ‌سوزی هزینه خطرات اضافی هستند که ‌بیمه‌گذار آن‌ها را خریداری می‌کند. برای خرید هر کدام از پوشش‌‌های اضافی خرید خطرات اصلی الزامی است. در حالت عمومی خسارت‌های اضافی به شرح زیر می‌باشند:

 • پوشش بیمه زلزله‌ و آتشفشان
 • شکست شیشه
 • سرقت با شکست حرز (خسارت ناشی از فقدان یا خرابی اموال ‌‌بیمه‌شده در نتیجه دزدی)
 • ترکیدن لوله آب
 • ضایعات ناشی از برف و باران
 • مسئولیت خسارت ناشی از آتش‌سوزی و انفجار در قبال همسایگان
 • سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها
 • طوفان و گردباد و تندباد
 • سقوط هواپیما و هلیکوپتر یا قطعات آنها (در این حالت فاصله ‌‌موردبیمه از فرودگاه در نظر گرفته می‌شود)
 • ریزش سقف ناشی از سنگینی برف
 • ریزش و رانش و فروکش زمین
 • ریزش کوه و سقوط بهمن
 • هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات
 • انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
 • نشت دستگاه آب ‌افشان
 • برخورد اجسام خارجی به ساختمان

پوشش بیمه زلزله بیمه آتش سوزی

کشور ما یکی از ریسک‌پذیرترین کشورها در برابر خطر زلزله است؛ از مهمترین خطرات فرعی ‌بیمه‌نامه آتش سوزی، پوشش بیمه زلزله است؛ که می‌توان با پرداخت ‌‌حق‌بیمه آن، تحت پوشش بیمه زلزله بیمه آتش سوزی قرار گرفت. به دلیل اینکه در ایران ‌بیمه‌نامه مستقلی به عنوان بیمه زلزله وجود ندارد؛ برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه زلزله باید ابتدا ‌بیمه‌نامه آتش سوزی خریداری نمود و در کنار آن با پرداخت ‌‌حق‌بیمه پوشش زلزله و آتشفشان را خریداری نمود.

پوشش بیمه زلزله ‌بیمه‌نامه آتش سوزی تمام خطرات و مواردی که در ‌بیمه‌نامه قید شده باشد را تحت پوشش خود قرار می‌دهد؛ که شامل ارزش بنای ساختمان و همچنین اموال و اثاثیه موجود در محل ‌‌بیمه‌شده نیز می‌باشد.

اموال بیمه ‌شده در بیمه ‎آتش‌ سوزی
اموال بیمه ‌شده در بیمه ‎آتش‌ سوزی

انواع اموال بیمه‌شده در بیمه ‎آتش‌ سوزی

بطور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می‌گیرند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

واحد‌های مسکونی

محلی که صرفا به منظور سکونت از آن استفاده می‌شود، این پوشش شامل ساختمان و اثاثیه آن می‌شود.

مراکز صنعتی

شامل تمامی کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه می‌شود.

ساختمان تأسیسات ماشین‌ آلات، مواد اولیه موجود و محتویات هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی ذکر شده تحت پوشش بیمه قرار داد.

مراکز غیرصنعتی

تمام مراکزی که در آن فعالیت صنعتی صورت نمی‌گیرد، مانند ساختمان‌های تجاری، اداری، رفاهی، آموزشی، خدماتی و انبارها؛ که این پوشش شامل ساختمان، تاسیسات، ارزش دکوراسیون، اثاثه اداری، موجودی کالاها و … می‌شود.

انواع شرایط بیمه‌نامه آتش‌ سوزی

در ‌بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌، نه‌ تنها خطرات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از آتش‌ سوزی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌گیرد، بلکه ‌خسارت‌های غیر مستقیم‌ ناشی‌ از نشت‌، دود، خاکستر، آب‌، مواد شیمیایی‌ آتش‌نشانی‌ و خراب‌شدن‌ ‌‌موردبیمه هم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌‌ای است‌. شرکت‌های‌ بیمه، ‌بیمه‌نامه‌‌های‌ آتش‌سوزی‌ را به‌ چندین‌ صورت‌ صادر می‌کنند که‌ هریک‌ از آنها به‌ منظوری‌ و با هدف‌ ارائه‌ خدمت‌، مناسب‌ خواست‌ و میل‌ ‌بیمه‌گذاران‌ طرح‌ ریزی‌ شده‌ است‌ تا بخشی‌ از مشکلات‌ آنها را حل‌ کند. انواع‌ شناخته‌ شده‌ ‌بیمه‌نامه‌ آتش سوزی در ایران‌ عبارتند از:

1- بیمه‌نامه با سرمایه ثابت

در این ‌بیمه‌نامه، خسارت‌های ناشی از آتش سوزی براساس مبلغ مندرج در ‌بیمه‌نامه و سرمایه بیمه‌شده پرداخت می‌شود یعنی خسارت وارد شده به اموال ‌بیمه‌گذاران با در نظر گرفتن سرمایه موردبیمه جبران خواهد شد. اصولا خسارات‌ پرداختی‌ نمی‌تواند از ارزش‌ هریک ‌از اقلام‌ ‌‌بیمه‌شده‌ بیشتر باشد. ‌بیمه‌گذار در زمان‌ خرید پوشش‌ بیمه‌‌ای باید دقت‌ کند که‌ اموال‌ خود را به‌ قیمت‌ واقعی‌ آن‌ بیمه کند، در غیر این ‌صورت طبق‌ قوانین‌ بیمه، در مورد مالی که با مبلغ بیمه‌‌ای کمتر از قیمت واقعی آن ‌‌بیمه‌شده باشد، ‌بیمه‌گر فقط به اندازه نسبت مبلغ بیمه به قیمت واقعی مال، مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

منازل مسکونی تحت این شرایط بیمه می‌شود. در این حالت در صورت بروز حادثه، خسارت پرداختی به ‌بیمه‌گذار بر اساس سرمایه ‌‌بیمه‌شده خواهد بود.

2-بیمه‌نامه با شرایط توافقی

بیمه‌نامه بر اساس سرمایه توافقی صادر می‌شود، به این معنی که پس از توافق ‌بیمه‌گر و ‌بیمه‌گذار در مورد شرایط و میزان سرمایه، مبلغ توافق شده ملاک رسیدگی و پرداخت خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

3-بیمه با شرایط اظهار نامه‌ای (شناور)

این پوشش معمولا‌‌ برای انبارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های‌ بیمه، در زمان‌ صدور ‌بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌ سوزی‌، سرمایه‌ معینی‌ را برای‌ ماشین‌ آلات‌ و یا مواد اولیه‌ به‌ عنوان‌ حداکثر سرمایه‌ برای‌ پرداخت‌ خسارت‌ در ‌بیمه‌نامه‌ قید می‌کنند. این‌ حداکثر سرمایه‌ معمولا از طرف‌ ‌بیمه‌گذار تعیین‌ می‌شود.

امروزه ‌با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ واحد‌های‌ تولیدی‌، صنعتی‌ و حجم‌ مبادلات‌ و کالایی‌ که‌ هر روز به‌ انبارها وارد و یا از آن‌ خارج‌ می‌شود و درنظر گرفتن‌ تورم‌ و افزایش‌ قیمت‌ها در مدت‌ کوتاه‌، باعث‌ شده‌ که‌ تولید کنندگان‌ و صاحبان‌ صنعت‌، پوشش‌ بیمه‌‌ای مورد نیاز خود را به‌ نحوی‌ دریافت‌ کنند که‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ حریق‌، سرمایه‌‌های‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌‌ای به‌ ارزش‌ روز بوده‌ و در زمان‌ وجود نوسانات‌ شدید در قیمت‌ و یا در میزان‌ موجودی‌، نیاز به‌ افزایش‌ و یا کاهش‌ آن‌ از طریق‌ صدور الحاقیه‌ نباشد.

به‌ هر حال‌ در زمان‌ صدور ‌بیمه‌نامه‌‌های‌ اظهارنامه‌‌ای باید دقت‌ کرد که‌ اظهارنامه‌‌های‌ ارسالی‌ به دقت‌ مورد رسیدگی‌ قرار گیرد و به ارسال‌ به موقع‌ آنها هم‌ توجه شود، مبلغ‌ اظهارنامه‌ نیز از حداکثر سقف‌ ‌بیمه‌نامه‌ بیشتر نباشد، زیرا حداکثر تعهد ‌بیمه‌گر همان‌ سقف‌ ‌بیمه‌نامه‌ است‌ و در صورتی که ‌بیمه‌گذار موجودی‌ بیشتری‌ در انبار دارد حتما‌‌ باید از طریق الحاقیه‌ای‌، سقف‌ ‌بیمه‌نامه‌ را افزایش‌ دهد.

درصورت وقوع خسارت احتمالی، حداکثر تعهد ‌بیمه‌گر بر اساس ارزش موجودی اولیه مندرج در ‌بیمه‌نامه و یا آخرین اظهارنامه خواهد بود.

4-بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی

در این نوع از ‌بیمه‌نامه شرایط افزایش قیمت ناشی از تورم و نوسانات بازار نیز پیش ‌بینی شده ‌است. ممکن است افزایش قیمت ساختمان یا ماشین‌ آلات صنعتی طی یک سال به اندازه‌‌ای باشد که در صورت بروز خسارت، فرد با ارزش سرمایه ‌‌بیمه‌شده قادر به جبران و جایگزینی نباشد. تحت این شرایط شرکت بیمه متعهد به جبران خسارت به نرخ روز برای جایگزینی ‌‌موردبیمه خواهد بود به شرطی‌ که ‌بیمه‌گذار اموال خود را به ارزش واقعیشان بیمه کرده باشد. این پوشش مخصوص ساختمان‌ها و ماشین آلات کارخانه‌ها است و شامل موجودی انبارها‌ نمی‌شود.

5- بیمه‌نامه فرست لاس First Loss (اولین آتش سوزی یا اولین خسارت)

در شرایطی از ‌بیمه‌نامه فرست لاس استفاده می‌شود که ‌بیمه‌گذار اطمینان دارد هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی ‌‌موردبیمه وجود ندارد؛ و یا اینکه اموال ‌‌بیمه‌شده در سطح جغرافیایی بسیار وسیعی پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می‌شود. همچنین می‌توان آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای ‌‌موردبیمه از نظر سرمایه، خطر‌های ‌‌بیمه‌شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد.

در مواردی که محاسبه سرمایه کل ‌‌موردبیمه امکان پذیر نبوده و مرتب در حال تغییر است (مثل انبارهای عمومی) از ‌بیمه‌نامه فرست لاس استفاده می‌شود، اصولا‌‌ در برخی از شاخه‌ها تمام اموال در معرض خطر نیستند؛ مانند سرقت، در این گونه موارد به جای اینکه ‌‌موردبیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که نشان دهنده حداکثر خسارت وارده بر اثر تحقق خطر ‌‌بیمه‌شده است، بیمه می‌کنند.

در زمینه ‌بیمه‌نامه‌های فرست لاس به ۳ نکته باید توجه کرد:

 1. حداکثر تعهد ‌بیمه‌گر در هر حادثه، مبلغ ‌‌بیمه‌شده (ارزش فرست لاس) است و به هیچ وجه از آن تجاوز‌ نمی‌کند.
 2. ‌‌حق‌بیمه بر اساس سرمایه کل تعیین می‌شود، بنابراین ‌بیمه‌گذار موظف است که ارزش کل ‌‌موردبیمه را در حد امکان برای محاسبه ‌‌حق‌بیمه اعلام کند.
 3. ‌بیمه‌گر در نرخ ‌‌حق‌بیمه بر اساس شرایط فرست لاس تخفیف ویژه اعمال می‌کند.

 بیمه‌نامه آتش سوزی چه خسارت‌هایی را تامین می‌کند؟

 • خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و انفجار.
 • خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می‌گیرد.
 • خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری ‌‌موردبیمه به منظور نجات آن از خطرات ‌‌بیمه‌شده.
تعیین حق‌بیمه آتش سوزی
تعیین حق‌بیمه آتش سوزی

عوامل موثر بر نرخ بیمه آتش‌ سوزی

عوامل متعددی بر ‌‌حق‌بیمه آتش ‌سوزی تأثیر می‌گذارند، در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم.

خطرات اضافی

همان‌‌طور که گفته شد، بیمه آتش‌ سوزی شامل خطرات اصلی و خطرات اضافی است، که برای تهیه آن‌‌ها باید هزینه جداگانه‌‌ای پرداخت کرد. بعضی از این خطرات تأثیر زیادی بر افزایش ‌‌حق‌بیمه دارند. البته نحوه تأثیرگذاری این پوشش‌‌ها بر ‌‌حق‌بیمه در شرکت‌‌های مختلف متفاوت است و در مجموع ‌‌حق‌بیمه آتش‌ سوزی به اندازه‌‌ای کم است که پرداخت آن حتی با وجود چندین برابر شدن هم میسر است.

شرایط ‌بیمه‌نامه

حالا با توجه به توضیحاتی که در بخش‌های قبل در مورد شرایط ‌بیمه‌نامه داده شد، می‌دانیم این شرایط تاثیر زیادی بر ‌‌حق‌بیمه می‌گذارد، به ‌ویژه در مقیاس صنعتی. به عنوان مثال هزینه ‌‌حق‌بیمه در شرایط جایگزینی و بازسازی بیشتر از شرایط ثابت است و آن هم به دلیل امتیازاتی است که ‌بیمه‌گر به ‌بیمه‌گذار اعطا می‌کند. یا برای مثال شرکت بیمه برای بیمه با شرایط فرست لاست تخفیفی در نظر می‌گیرد.

تخفیفات بیمه آتش‌ سوزی

همانند تخفیف بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه تخفیف بیمه آتش‌ سوزی نیز شکل‌های مختلفی دارد. هر شرکت بیمه ممکن است تعدادی از این تخفیفات را ارائه دهد و یا حتی در شرایط مختلف تخفیفات ویژه‌ای مانند موارد زیر را برای ‌بیمه‌گذاران در نظر بگیرد:

تخفیف‌‌های مناسبتی

مانند سایر بیمه‌ها بعضی از شرکت‌‌های بیمه در روز‌های خاصی از سال مانند نوروز، دهه فجر و … تخفیفات مناسبتی در نظر می‌گیرند.

تخفیف‌ بیمه عمر

در برخی از شرکت‌‌های بیمه در صورت داشتن بیمه عمر همان شرکت، برای بیمه آتش‌ سوزی و بیمه بدنه تخفیف در نظر می‌گیرند.

تخفیف حساب بلندمدت

در اکثر شرکت‌‌های بیمه، برای متقاضی خرید بیمه آتش‌ سوزی که در بانک متصل به شرکت بیمه حساب بلندمدت داشته باشد، تخفیفی در نظر گرفته می‌شود.

تخفیف گروهی

در برخی از شرایط بعضی از شرکت‌‌های بیمه برای گروهی از افراد تخفیفی در نظر می‌گیرند. مثل تخفیف‌های مربوط به افرادی که عضو نظام پزشکی یا نظام مهندسی هستند.

تخفیفات بیمه آتش‌ سوزی
تخفیفات بیمه آتش‌ سوزی

میزان ریسک

میزان ریسک در بیمه آتش سوزی در دو حالت بررسی می‌شود که به آن‌‌ها خواهیم پرداخت.

۱-ریسک ‌‌موردبیمه

شرایط و ویژگی‌‌های ‌‌موردبیمه در این حالت ملاک تعیین میزان ریسک است. به عنوان مثال میزان ریسک در انبار حاوی مواد قابل اشتعال خیلی بیشتر از انبار حاوی مواد اولیه پوشاک است و ‌‌حق‌بیمه آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین میزان ریسک و مبلغ خسارت وارد شده به منازلی که در طبقات بالای یک مجتمع مسکونی قرار دارند، بیشتر است و هر چه ‌‌موردبیمه در طبقه بالاتری قرار داشته باشد، مهار حادثه در آن سخت‌ تر خواهد بود و طبعا ‌‌حق‌بیمه آن بیشتر خواهد بود.

در بسیاری از فرم‌‌های بیمه آتش‌ سوزی بخش‌های مربوط به نوع و جنس مصالح ساختمان، مشاعات آپارتمان، عمر بنا، نوع کاربری اماکن غیرصنعتی و صنعتی، نوع فعالیت، منابع گرمایش و سرمایش، وضعیت سیم‌کشی و … است. هر یک از این موارد تعیین‌کننده میزان ریسک وقوع آتش‌ سوزی و میزان خسارت به بار آمده خواهند بود.

۲-ریسک محل استقرار ‌‌موردبیمه

در این حالت تاثیر شرایط محیطی بر میزان ریسک بروز حادثه بررسی می‌شود. به عنوان مثال در مناطق با تراکم بالای جمعیت، میزان ریسک و متعاقبا ‌‌حق‌بیمه آتش‌ سوزی بالاتر است. از جمله این مناطق می‌توان به بازار تهران اشاره کرد. هر یک از شرکت‌‌های ‌بیمه‌گر بر اساس معیارها و ملاک‌های خود مناطق مختلف شهرها را از لحاظ ریسک‌ وقوع حادثه دسته‌ بندی کرده‌اند و ضریب قیمت متناسبی را برای آن تعریف کرده‌اند. برای مثال در هنگام خرید، خطرات تبعی مانند ریسک سقوط هواپیما و هلیکوپتر، فاصله ‌‌موردبیمه از فرودگاه در نظر گرفته میشود.

میزان ریسک بیمه آتش سوزی
میزان ریسک بیمه آتش سوزی

ارزش بنا و موجودی

در بیمه آتش‌ سوزی ارزش بنا ملاک تعیین ‌‌حق‌بیمه قرار می‌گیرد و نه ارزش زمین. بنابراین ملکی که ارزش ساخت بنای آن بیشتر باشد سرمایه بیشتری محسوب می‌شود و باید ‌‌حق‌بیمه بالاتری برای آن پرداخت شود. همچنین ارزش لوازم و اثاثیه موجود در ساختمان نیز جزو سرمایه کلی محسوب می‌شود. در ساختمان‌‌های مسکونی ارزش لوازم منزل، در ساختمان‌‌های غیرصنعتی ارزش دکوراسیون و موجودی انبار و در ساختمان‌‌های صنعتی ارزش تاسیسات و ماشین‌ آلات به ارزش بنا اضافه می‌گردد.

همچنین در شرایطی که فرد مستاجر است می‌تواند تنها لوازم منزل خود را تحت پوشش بیمه آتش‌ سوزی قرار دهد و به این روش از ‌‌حق‌بیمه بکاهد.

مدت ‌بیمه‌نامه آتش سوزی

‌بیمه‌نامه آتش ‌سوزی مانند بسیاری از بیمه‌ها معمولا‌‌ از ساعت ۲۴ روز معین شروع می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز معین (مثلا‌‌ یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه آتش‌ سوزی معمولا‌‌ یکسال است، برای زمان‌های کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای مدت زمان مازاد بر یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.

‌بیمه‌نامه آتش‌ سوزی می‌تواند به صورت بلند مدت، یک ساله یا کوتاه‎ مدت باشد. در ‌بیمه‌نامه‌‌های یک ‌ساله که شرایط مشخص است. ‌‌حق‌بیمه در ‌بیمه‌نامه‌‌های کوتاه ‌مدت براساس درصدی از ‌‌حق‌بیمه ‌بیمه‌نامه یک‌ ساله محاسبه می‌شود. به این صورت که هر چه تعداد روزها بیشتر باشد، صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی

مواردی كه بیمه‌گذار حقوق خود را از دست می‌دهد

در برخی موارد قرارداد بیمه باطل می‌شود و ‌بیمه‌گذار‌ نمی‌تواند ‌‌حق‌بیمه پرداخت شده را مطالبه کند. در صورتی که قسمتی از ‌‌حق‌بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت نشده باشد، ‌بیمه‌گر محق در مطالبه آن خواهد بود:

 • کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی ‌بیمه‌گذار در پیشنهاد بیمه، به نحوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر ‌بیمه‌گر شده باشد.
 • بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب.
 • بیمه مضاعف ‌‌موردبیمه در مقابل همان خطر و مدت مشابه در شرکت بیمه دیگری با قصد تقلب.
 • مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ‌بیمه‌گذار و یا قائم مقام وی.
 • بیمه نمودن خطری که قبلا تحقق یافته باشد.

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

در صورت وقوع حادثه ‌بیمه‌گذار موظف است:

 • حداکثر ظرف پنج روز از زمان وقوع حادثه، ‌بیمه‌گر را مطلع نماید.
 • حداکثر ظرف ده روز از زمان وقوع حادثه باید کیفیت حادثه، فهرست اشیا نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای ‌بیمه‌گر ارسال کند.
 • برای جلوگیری از توسعه خسارت هنگام وقوع حادثه یا بعد از آن، کلیه اقدامات لازم را انجام دهد.
 • بدون اجازه ‌بیمه‌گر در ‌‌موردبیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات برای کم شدن خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
 • در ضمن هر گونه همکاری که ‌بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد، حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست ‌بیمه‌گر قیمت آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار ‌بیمه‌گر قرار دهد.
استثنائات بیمه آتش سوزی
استثنائات بیمه آتش سوزی

استثنائات

مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نیستند، مگر آنکه در ‌بیمه‌نامه قید شده باشد.

تحقق برخی خطرات تحت پوشش ‌بیمه‌نامه آتش سوزی نخواهد بود؛ مگر آنکه در ‌بیمه‌نامه قید شده باشد. از جمله این خطرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خطراتی که تحت پوشش بیمه آتش سوزی نیستند

 • جنگ، جنگ داخلی، آشوب، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
 • زمین لرزه، آتشفشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه، حریق و بلایای طبیعی.
 • انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی.ان. تی و باروت.
 • فعل و انفعالات هسته ای.
 • خسارت‌های وارد شده به موتورها و ماشین‌های برقی که در نتیجه اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن‌هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از این اتفاقات، بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی به هر دلیل صورت بگیرد، مورد پوشش ‌بیمه‌نامه آتش سوزی‌ نمی‌باشد.
 • خسارت‌های وارد شده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این ‌بیمه‌نامه‌ نمی‌باشد. اما خسارتی که در اثر این انفجار‌ها در سایر قسمت‌های ‌‌موردبیمه رخ دهد تحت پوشش خواهد بود.
 • خسارت وارد شده به ‌‌موردبیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه آتش سوزی نخواهد بود.
شرایط فسخ بیمه‌نامه آتش سوزی
شرایط فسخ بیمه‌نامه آتش سوزی

شرایط فسخ بیمه‌نامه آتش سوزی:

‌بیمه‌گر و ‌بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند. در این صورت:

 • اگر تقاضای فسخ از طرف ‌بیمه‌گذار باشد ‌‌حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان، بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و باقیمانده آن مسترد خواهد شد.
 • اگر تقاضای فسخ از طرف ‌بیمه‌گر باشد، ‌‌حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و باقیمانده آن مسترد خواهد شد.

مبلغ ‌‌حق‌بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است.

هنگامی‌که تعرفه کوتاه مدت در مورد ‌‌حق‌بیمه اعمال می‌شود، منافع ‌بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد، منافع ‌بیمه‌گذار مدنظر است.

 

برای اطلاع از طرح ها و خرید بیمه آتش سوزی منزل می توانید به صفحه مربوط روی متن درخواست مشاوره زیر کلیک کنید.

 

درخواست مشاوره بیمه حوادث منزل مسکونی