چه نیازی به بیمه مستمری داریم؟​​​​​​​​​​​​​​

امروزه بیشتر مردم در تمامی کشورها در پی افزایش و بهبود و کیفیت زندگی خود و خانواده و تامین آینده بهتر می‌باشند همگان دنبال سرمایه‌گذاری سودآور مطمئن و تضمین شده هستند گذشته از این نگرانی از کسری دریافت مستمری دوران بازنشستگی دغدغه‌ای است که اکثر افراد بر آن درگیرند .​​​​​​​​​​​

طرح مستمری بیمه نامه گندم پاسخی هوشمندانه و آینده نگرانه بدین مهم است
​​​​​​​

دریافت مشاوره رایگان
دریافت کاتالوگ بیمه مستمری

۳

سپرده گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری و بهره‌مند شدن از سود حاصل از آن

۲

تامین و تضمین آینده خود و خانواده

1

برخورداری همزمان از مزایای بیمه‌ای و پس‌اندازی

ویژگی‌های بیمه نامه مستمری گندم

6

سودآوری فوق العاده این بیمه نامه​​​​​​​

5

دارا بودن سه پوشش تبعی تا سقف ۶ میلیارد تومان​​​​​​​

4

 پرداخت همزمان سه سرمایه مستمری در ابتدای دوره​​​​​​​

سودآوری بیمه نامه گندم :

 
· سودآوری فوق العاده این بیمه نامه
· تضمین پرداخت به موقع مستمری و پوشش‌های تبعی
· سود پس انداز اندوخته بیمه گذاران
· سود ذخیره اضافی
· سپرده گذاری در صندوق بیمه با نرخ بالاتر از سود بانکی
· دریافت سود مرکب از اندوخته بیمه نامه و ذخایر سرمایه‌گذاری
دریافت سود علی الحساب روز شمار

خدمات منحصر به فرد بیمه نامه گندم :​​​​​​​

خدمت شماره یک

       پوشش‌های بیمه نامه برای بیمه گذار و بیمه شده

خدمت شماره دو

امکان افزایش سنواتی حق بیمه یا سرمایه

خدمت شماره سه

پرداخت وام به بیمه گذار بدون ضامن و بدون تاثیر در اندوخته​​​​​​​

خدمت شماره چهار

انعطاف در انتخاب میزان حق بیمه و مستمری​​​​​​​

خدمت شماره پنج

برداشت از محل اندوخته بیمه نامه​​​​​​​

خدمت شماره شش

بازخرید بیمه نامه​​​​​​​

دریافت مشاوره رایگان
دریافت کاتالوگ بیمه مستمری