شرح موقعیت شغلی
​​​​​​​

ما در واحد فروش گروه نمایندگی بیمه عابدیان تصمیم داریم همکار جدیدی رو در نقش «کارشناس حسابداری» در دپارتمان فروش سازمانی و سلر، داشته باشیم که با دانش و مهارتش، ما رو در بهبود فرایند های مالی کمک کنه. .

کارهایی که کارشناس حسابداری انجام می‌ده: 


توانایی مغایرت گیری
تهیه گزارش های مالی
کنترل فاکتورهای خریدو فروش و ثبت سندهای حسابداری
تنظیم نامه های مفاصا حساب و ارسال آن برای شرکتها و پیگیری آنها تا مرحله صدور مفاصا حساب
نگهداری و تسلط به قراردادهای خرید و فروش، هزینه ها و تطبیق با فاکتورهای دریافتی آن ها
تهیه و ارسال گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده
پیگیری و وصول مطالبات
آشنا به فرایند سازی و کنترل فرایند


مهارت‌هایی که برای داشتن این نقش لازمه:


تسلط به اکسل
تسلط به نرم افزار حسابداری
آشنایی با سیستم بیمه و ارسال مفاصا حساب
آشنایی با قانون مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده
مشتاق به یادگیری
پیگیر و دقیق در کارهای محوله


تسلط به مفاهیم عمومی حسابداری بیمه و سابقه فعالیت در شرکت های بیمه و نمایندگی های بیمه  مزیت محسوب میشه.


مزایای کار در گروه نمایندگی بیمه عابدیان :

​​​​​​​
ساختار سازمانی مسطح و فرصت روزانه یادگیری، رشد و پرورش توانایی ها

فضای کاری تیمی  

امکان رشد و ارتقای سازمانی

بیمه تامین اجتماعی 

بیمه تکمیلی 

استفاده از تخفیفات سازمانی برای محصولات شرکت

استخدام کارشناس حسابداری​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ارسال رزومه :