مزایای کار در گروه نمایندگی بیمه عابدیان :

​​​​​​​
ساختار سازمانی مسطح و فرصت روزانه یادگیری، رشد و پرورش توانایی ها

فضای کاری تیمی  

امکان رشد و ارتقای سازمانی

بیمه تکمیلی 

استفاده از تخفیفات سازمانی برای محصولات شرکت

همکاری با بازاریاب

ثبت

رزومه شما با موفقیت ارسال شد.

ارسال رزومه :