AIAG

بیمه درمان - نحوه ارسال مدارک بیمارستانی غیر طرف قرارداد

الف ) بيمارستانهاي خصوصي
1- اصل صورتحساب بيمارستان با مهروامضاء حسابداري (مالي) وگواهي مبلغ پرداخت شده توسط بيمار
2- اصل كليه مدارك بيمارستاني مانندشرح عمل جراحي ،گواهي بيهوشي ،گواهي ويزيت ها ،نسخ دارويي
آزمايشگاه و...(درصورتيكه بيمه شده به بيمارستان طرف قرارداد با بيمه گراول مراجعه كرده باشد به عبارت ديگرازدفترچه بيمه خودبراي بستري استفاده كرده باشد كپي برابراصل اين مدارك قابل قبول مي باشد)

ب ) بيمارستانهاي دولتي
1- اصل صورتحساب بيمارستان ممهور به مهرحسابداري وگواهي مبلغ پرداختي توسط بيمار
2- كپي خلاصه پرونده يا شرح عمل

تبصره : در صورتيكه بيمه شده به بيمارستانهاي خصوصي غير طرف قرارداد با سازمانهاي بيمه گر پايه مراجعه كرده و تمايل داشته باشد سهم اين سازمانها (تامين اجتماعي ، خدمات درماني ، ارتش) را دريافت كند ابتدا بايد مدارك بيمارستاني را به سازمانهاي ذكر شده ارائه داده درنهايت كپي برابر اصل مدارك به همراه كپي چك صادر شده رابه اين شركت ارسال نمايد . بديهي است درصورت ارسال مدارك بيمارستاني به اين شركت و صدور چك بازپس گرفتن مدارك جهت ارائه به سازمانهاي بيمه گرپايه امكان پذيرنمي باشد.

بیمه درمان - راهنمای دریافت خسارت بیمه درمان

الف ) خدمات تشخيصي:
مانند: سونوگرافي ، اسكن ، آندوسكوپي ، تست ورزش نوارعصب عضله ، آزمایش و...
1- اصل فاكتور يا صورتحساب ( كپي برابر اصل يا المثني غير قابل پرداخت است )
2- دستور پزشك معالج
3- كپي گزارش ( جواب )‌سونوگرافي ، MRI ،آندوسكوپي و. . .
4- نامه بیمه گذار

ب) جراحي هاي مجاز سرپائي ، ليزرتراپي و شكستگي ها :
1- اصل گواهي پزشك مبني برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذكرنام بيمار و تاريخ مراجعه (شرح حادثه)
2- عكس راديو گرافي در مورد شكستگي ها
3-اصل فاکتور بیمارستان
4- نامه بیمه گذار

ج) هزينه هاي بيمارستاني :
به طور کلی روال پرداخت هزینه های بیمارستانی به دو صورت می‌باشد.
1- شما میتوانید پس از دریافت معرفینامه از نمایندگی‌ بیمه عابدیان ، به بیمارستان مذکور مراجعه نمایید. در این حالت بیمارستان‌های طرف قرارداد موظف خواهند بود با توجه به سقف هزینه‌های توافق شده که معمولاً در معرفینامه هم قید می‌شود، بدون دریافت هزینه ، اقدام به ارائه خدمات درمانی مورد نیاز نمایند. در این روش شما پس از تعیین بیمارستان، بایستی به همراه دستور پزشک مربوط و همچنین نامه کتبی بیمه‌گذار(سازمان و یا شرکتی که از طرف آن بیمه شده اید)، برای دریافت معرفینامه به شرکت بیمه مراجعه نمایند تا معرفینامه بابت پوشش هزینه درمانی خاصی که موردنظر راست، صادر شود.

** در مواقع اضطراری و روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری که امکان هماهنگی با نمایندگی‌ بیمه عابدیان وجود ندارد، شما می‌توانید با ارائه کارت درمان گروهی، به مراکز درمانی مراجعه نموده و روز بعد، اقدامات لازم اداری تا قبل از ترخیص را به عمل آورید.

2- شما می‌توانید پس از مراجعه به مراکز درمانی، صورتحساب هزینه‌های پرداختی خود را از طریق سازمان به نمایندگی‌ بیمه عابدیانارسال نموده تا پس از بررسی های لازم، هزینه‌های تحت پوشش مطابق با قرارداد مرکز طرف قرارداد هم تراز محاسبه و پرداخت شود.

مهندسی - پول در گردش

بیمه نامه پول در گردش
در این نوع بیمه، کلیه وجوه در حین نقل و انتقال از یک نقطه به نقاط دیگر در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت (اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه با جبر و عنف) تحت پوشش این بیمه است.


مهندسی - پول در صندوق

بیمه نامه پول در صندوق
در یانی توع بیمه ، پول (اسکناس و یا وجوه رایج مملکتی)، سکه ( به استثنای مسکوکات گرانبها) چک بانکی و تمبرهای مالیاتی موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شرکت ها و بانک ها مادامی که در صندوق یا خزانه مذکور نگهداری میشود، در مقابل خطر سرقت یا شکست حرز تحت پوشش بیمه ای است. در ضمن چنانجه محل استقرار صندوق یا خزانه متعلق به بیمه گذار باشد، خسارت های وارد به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز تحت پوشش میباشد.


مهندسی - تمام خطر نصب

بیمه نامه تمام خطر نصب
بیمه گذار
کلیه اشخاصی که به هر نحو در اجرای یک پروژه نصب مشارکت دارند، بیمه گذار تلقی میشوند؛ از جمله کارفرما، پیمانکار نصب، سازنده ماشین آلات (مشروط به اینکه عملیات نصب را نیز به عهده داشته باشد).

موضوع بیمه
نصب و آزمایش کامل انواع ماشین آلات و دستگاه ها از قبیل توربین ها، ژنراتورها، دیگ های بخار، کمپرسورها، خطوط هوایی، انتقال نیرو، خطوط لوله، مخازن، پل های فلزی و انواع کارخانه.

مدت بیمه
مدت بیمه عبارت از کل دوره نصب و راه اندازی که از تاریخ ورود ماشین آلات به محل مورد نصب شروع شده و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد. ورود ماشین آلات به محل مورد نصب آغاز و پس از پایان راه اندازی و تحویل کار موضوع قرارداد به کارفرما بنابر این که کدامیک زودتر انجام شود خاتمه میابد و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد.

خطرهای تحت پوشش
باین بیمه نامه از انواع بیمه های تمام خطر است. خسارت واقع شده به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، تحت پوشش است، مگر اینکه در بخش استثنائات بیمه نامه ذکر شده باشد. مهم ترین خطرهایی که خسارت ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از: آتش سوزی، صاعقه، انفجار،سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، هر نوع طوفان، زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها، سرقت، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توآم با سء نیت و به طور کلی هر نوع خسارت دیگری مشروط به اینکه در بیمه نامه به صورت مشخص استثناء نشده باشد.

اقلامی که بیمه میشوند
این بیمه نامه، علاوه بر ماشین آلاتی که میبایست نصب و راه اندازی شوند، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و نصب آنها، لوازم، تجهیزات و ماشین آلاتی که از آنها برای نصب استفاده میشود، هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از وقوع خطرهای بیمه شده ، اموال مجاور و همچنین خسارات مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار میدهد.


زیر مجموعه ها

  • ضمیمه ها

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی