AIAG

بیمه درمان - نحوه ارسال مدارک بیمارستانی غیر طرف قرارداد

الف ) بيمارستانهاي خصوصي
1- اصل صورتحساب بيمارستان با مهروامضاء حسابداري (مالي) وگواهي مبلغ پرداخت شده توسط بيمار
2- اصل كليه مدارك بيمارستاني مانندشرح عمل جراحي ،گواهي بيهوشي ،گواهي ويزيت ها ،نسخ دارويي
آزمايشگاه و...(درصورتيكه بيمه شده به بيمارستان طرف قرارداد با بيمه گراول مراجعه كرده باشد به عبارت ديگرازدفترچه بيمه خودبراي بستري استفاده كرده باشد كپي برابراصل اين مدارك قابل قبول مي باشد)

ب ) بيمارستانهاي دولتي
1- اصل صورتحساب بيمارستان ممهور به مهرحسابداري وگواهي مبلغ پرداختي توسط بيمار
2- كپي خلاصه پرونده يا شرح عمل

تبصره : در صورتيكه بيمه شده به بيمارستانهاي خصوصي غير طرف قرارداد با سازمانهاي بيمه گر پايه مراجعه كرده و تمايل داشته باشد سهم اين سازمانها (تامين اجتماعي ، خدمات درماني ، ارتش) را دريافت كند ابتدا بايد مدارك بيمارستاني را به سازمانهاي ذكر شده ارائه داده درنهايت كپي برابر اصل مدارك به همراه كپي چك صادر شده رابه اين شركت ارسال نمايد . بديهي است درصورت ارسال مدارك بيمارستاني به اين شركت و صدور چك بازپس گرفتن مدارك جهت ارائه به سازمانهاي بيمه گرپايه امكان پذيرنمي باشد.

بیمه درمان - راهنمای دریافت خسارت بیمه درمان

الف ) خدمات تشخيصي:
مانند: سونوگرافي ، اسكن ، آندوسكوپي ، تست ورزش نوارعصب عضله ، آزمایش و...
1- اصل فاكتور يا صورتحساب ( كپي برابر اصل يا المثني غير قابل پرداخت است )
2- دستور پزشك معالج
3- كپي گزارش ( جواب )‌سونوگرافي ، MRI ،آندوسكوپي و. . .
4- نامه بیمه گذار

ب) جراحي هاي مجاز سرپائي ، ليزرتراپي و شكستگي ها :
1- اصل گواهي پزشك مبني برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذكرنام بيمار و تاريخ مراجعه (شرح حادثه)
2- عكس راديو گرافي در مورد شكستگي ها
3-اصل فاکتور بیمارستان
4- نامه بیمه گذار

ج) هزينه هاي بيمارستاني :
به طور کلی روال پرداخت هزینه های بیمارستانی به دو صورت می‌باشد.
1- شما میتوانید پس از دریافت معرفینامه از نمایندگی‌ بیمه عابدیان ، به بیمارستان مذکور مراجعه نمایید. در این حالت بیمارستان‌های طرف قرارداد موظف خواهند بود با توجه به سقف هزینه‌های توافق شده که معمولاً در معرفینامه هم قید می‌شود، بدون دریافت هزینه ، اقدام به ارائه خدمات درمانی مورد نیاز نمایند. در این روش شما پس از تعیین بیمارستان، بایستی به همراه دستور پزشک مربوط و همچنین نامه کتبی بیمه‌گذار(سازمان و یا شرکتی که از طرف آن بیمه شده اید)، برای دریافت معرفینامه به شرکت بیمه مراجعه نمایند تا معرفینامه بابت پوشش هزینه درمانی خاصی که موردنظر راست، صادر شود.

** در مواقع اضطراری و روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری که امکان هماهنگی با نمایندگی‌ بیمه عابدیان وجود ندارد، شما می‌توانید با ارائه کارت درمان گروهی، به مراکز درمانی مراجعه نموده و روز بعد، اقدامات لازم اداری تا قبل از ترخیص را به عمل آورید.

2- شما می‌توانید پس از مراجعه به مراکز درمانی، صورتحساب هزینه‌های پرداختی خود را از طریق سازمان به نمایندگی‌ بیمه عابدیانارسال نموده تا پس از بررسی های لازم، هزینه‌های تحت پوشش مطابق با قرارداد مرکز طرف قرارداد هم تراز محاسبه و پرداخت شود.

مهندسی - پول در گردش

بیمه نامه پول در گردش
در این نوع بیمه، کلیه وجوه در حین نقل و انتقال از یک نقطه به نقاط دیگر در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت (اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه با جبر و عنف) تحت پوشش این بیمه است.


مهندسی - پول در صندوق

بیمه نامه پول در صندوق
در یانی توع بیمه ، پول (اسکناس و یا وجوه رایج مملکتی)، سکه ( به استثنای مسکوکات گرانبها) چک بانکی و تمبرهای مالیاتی موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شرکت ها و بانک ها مادامی که در صندوق یا خزانه مذکور نگهداری میشود، در مقابل خطر سرقت یا شکست حرز تحت پوشش بیمه ای است. در ضمن چنانجه محل استقرار صندوق یا خزانه متعلق به بیمه گذار باشد، خسارت های وارد به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز تحت پوشش میباشد.


مهندسی - تمام خطر نصب

بیمه نامه تمام خطر نصب
بیمه گذار
کلیه اشخاصی که به هر نحو در اجرای یک پروژه نصب مشارکت دارند، بیمه گذار تلقی میشوند؛ از جمله کارفرما، پیمانکار نصب، سازنده ماشین آلات (مشروط به اینکه عملیات نصب را نیز به عهده داشته باشد).

موضوع بیمه
نصب و آزمایش کامل انواع ماشین آلات و دستگاه ها از قبیل توربین ها، ژنراتورها، دیگ های بخار، کمپرسورها، خطوط هوایی، انتقال نیرو، خطوط لوله، مخازن، پل های فلزی و انواع کارخانه.

مدت بیمه
مدت بیمه عبارت از کل دوره نصب و راه اندازی که از تاریخ ورود ماشین آلات به محل مورد نصب شروع شده و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد. ورود ماشین آلات به محل مورد نصب آغاز و پس از پایان راه اندازی و تحویل کار موضوع قرارداد به کارفرما بنابر این که کدامیک زودتر انجام شود خاتمه میابد و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد.

خطرهای تحت پوشش
باین بیمه نامه از انواع بیمه های تمام خطر است. خسارت واقع شده به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، تحت پوشش است، مگر اینکه در بخش استثنائات بیمه نامه ذکر شده باشد. مهم ترین خطرهایی که خسارت ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از: آتش سوزی، صاعقه، انفجار،سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، هر نوع طوفان، زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها، سرقت، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توآم با سء نیت و به طور کلی هر نوع خسارت دیگری مشروط به اینکه در بیمه نامه به صورت مشخص استثناء نشده باشد.

اقلامی که بیمه میشوند
این بیمه نامه، علاوه بر ماشین آلاتی که میبایست نصب و راه اندازی شوند، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و نصب آنها، لوازم، تجهیزات و ماشین آلاتی که از آنها برای نصب استفاده میشود، هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از وقوع خطرهای بیمه شده ، اموال مجاور و همچنین خسارات مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار میدهد.


مهندسی - ماشین آلات کارگاهی

بیمه نامه ماشین آلات کارگاهی
این بیمه نامه از انواع بیمه های تمام خطر است که انواع ماشین آلاتی که فاقد شماره شهربانی بوده و اجازه تردد در جاده های عمومی را ندارند و همچنین تآسیساتی که به طور معمول از آنها در پروژه ها استفاده میشود را تحت پوشش قرار میدهد. مانند انواع جرثقیل، لودر، بلدوزر، دستگاه های تهیه شن و ماسه، آسفالت و... مدت بیمه در این بیمه نامه سالیانه بوده و هر سال نیز قابل تمدید است.


مهندسی - تمام خطر مقاطعه کاری

بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری
بیمه گذار
کارفرما و پیمانکار اصلی ،بیمه گذار این بیمه نامه میباشند؛ با این وجود در این بیمه نامه منافع سایر پیمانکاران و اشخاصی که به هر نوعی در کار ساختمانی مشارکت دارند نیز میتواند تحت پوشش قرار گیرد.

موضوع بیمه
ساخت و احداث انواع پروژه های ساختمانی از قبیل ساختمان های مسکونی و اداری ، بیمارستان ها، مدارس، کارخانجات، نیروگاه ها، فرودگاه ها، تآسیسات راه آهن، پل ها، سدها و یا هر نوع فعالیت ساختمانی دیگر موضوع این بیمه نامه را تشکیل میدهند.

مدت بیمه
مدت بیمه برابر با کل دوره ساخت است و از زمان شروع پروژه آغاز و در زمان تحویل پروژه توسط پیمانکار به صاحب کار و شروع بهره برداری از بنای تکمیل شده و یا هر بخش تکمیل شده از آن خاتمه می یابد. در این بیمه نامه تعهدات پیمانکار طی دوره نگهداری در چارچوب شرایط معینی نیز تحت پوشش قرار میگیرد.

خطرهای تحت پوشش
این بیمه نامه از انواع بیمه های تمام خطر است. خسارت واقع شده به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، تحت پوشش بیمه نامه خواهد بود؛ مگر اینکه در بخش استثنائات بیمه نامه ذکر شده باشد. مهم ترین خطرهایی که خسارت های ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، هر نوع طوفان، زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها، سرقت، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توآم با سوء نیت و به طور کلی هر نوع خسارت دیگری مشروط به این که در بیمه نامه به صورت مشخصی استثناء نشده باشد.

اقلامی که بیمه میشوند
این بیمه نامه علاوه بر کار موضوع قرارداد (شامل مصالح و دستمزدها) لوازم، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی مورد استفاده برای اجرای کار، هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از وقوع خطرهای تحت پوشش، خسارت های وارد بر اموال مجاور، خسارت های مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار میدهد.


بیمه مسافرتی خارج از کشور

بیمه آسیا جهت رفاه حال هموطنانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند، با شـرکت های امـداد رسان معتبر خارجی قرارداد همکاری منعقد نموده است. این بیمـه نامه با مجموعه ای از تعهدات متعـدد، امنیت خاطر مسافـران عازم به خـارج ازکشـور را به ارمغـان می آورد. از جمله تعهدات این بیمـه نامـه به مـوارد ذیـل میتوان اشـاره نمـود : هزینـه پـرداخت فـوریت های پـزشـکی و بستری در بیمارستان، حمل ونقل پزشـکی، ارجاع پزشـکی، پرداخـت هزینـه فوریت های دندانپزشکی به استثناء پـرکردن قطعی و پروتـز ، بازگردانـدن جسد در صورت فـوت بیمه شـده بـه کشور ایران، کمک های حقوقی، عیادت ضروری از ایـران، درخواسـت کمک بـرای رفع مشکلات (مفقـود شـدن مدارک گذرنـامه وگواهینامه رانندگی)، بـازگردانـدن کودکان، ارسال پیـام های فـوری ، هزینـه ی مراجعت غیرمنتظره بیمه شـده به ایـران، ارسـال دارو، هزینه ی تاخیرحرکت هواپیما، بازیابی چمدان های مفقود شده، هزینه ی عدم تحویل چمدان های کنترل شده.
مدت این بیمه نامه بنا به تقاضای مسافر و با توجه به مدت ویزای صادره از 1 الی 92 روز متوالی تعیین میگردد. بیمه نامه ی بلند مـدت (6 ماهه و 12 ماهه) به منظور سفرهای متعـدد در مـدت های مذکور مشروط به این که هرسفر بیش از92 روزمتوالی نباشد، قابل ارائه می باشد.

جدول تعهدات شرکت های امداد رسان معتبر خارجی

 

الف) شرکت کمک رسان SOS EVASAN :
در این بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تا سقف 50.000 یـورو درطول مدت بیمه نامه جهت هر نفر میباشد.
هموطنان با هرسنی میتوانند جهت سفر به کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامه مذکور نماید.

جدول تعهدات وپوششها ی بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور (SOS EVASAN)

LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها 
 
50.000 - Deductible 25
50.000 - فرانشیز 25
MEDICAL EXPENSES & HOSPITALIZATION ABROAD
هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
1
Actual Expenses
هزینه های واقعی
TRANSPORT OR REPATRIATION IN CASE OF ILLNESS OR ACCIDENT
جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
2
400 - Deductible 25
400- فرانشیز 25
EMERGENCY DENTAL CARE
پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
3
Actual Expenses
هزینه های واقعی
REPATRIATION OF FAMILY MEMBER TRAVELLING WITH THE INSURED
بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور
4
Actual Expenses
هزینه های واقعی
REPATRIATION OF MORTAL REMAINS
بازگرداندن جسد متوفی
5
max 850
85 Euros/day

85 یورو در روز / حداکثر850
TRAVEL OF ONE IMMEDIATE FAMILY MEMBER
سفر اضطراری یکی از اعضاء بلافصل خانواده
6
Actual Expenses
هزینه های واقعی
EMERGENCY RETURN HOME FOLLOWING DEATH OF A CLOSE FAMILY MEMBER
به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده. بازگشت اضطراری به کشور
7
Actual Expenses
هزینه های واقعی
DELIVERY OF MEDICINES
تحویل دارو
8
Actual Expenses
هزینه های واقعی
RELAY OF URGENT MESSAGES AND MEDICAL REFERAL
ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
9
850
850
ADVANCE OF BAIL BOND
حواله تضمینی وجوه نقد
10
850
850
ADVANCE OF FUNDS
حواله وجه نقد
11
1500
1500
LEGAL DEFENSE
معاضدت حقوقی
12
200
200
LOSS OF PASSPORT, DRIVING LICENSE, NATIONAL IDENTITY CARD ABROAD
فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
13
200
200
COMPENSATION FOR IN-FLIGHT LOSS OF CHECKED – IN BAGGAGE
جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
14
100
100
COMPENSATION FOR DELAY IN THE ARRIVAL OF LUGGAGE
جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر
15
Actual Expenses
هزینه های واقعی
LOCATION AND FORWARDING OF BAGGAGE AND PERSONAL EFFECTS
یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
16
200
200
DELAYED DEPARTURE
تاخیر در حرکت هواپیما (وسیله نقلیه)
17- درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامه با تعهد 30.000 یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای 1و3 به ترتیب30.000 یورو و 200 یورو می باشد.
- درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامه با تعهد 15.000 یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای 1و3 به ترتیب15.000 یورو و 150 یورو می باشد.
- درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامه با تعهد 10.000 یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای 1و3 به ترتیب 10.000 یورو و 150 یورو می باشد.

€30000
€200
Ded . 25€
PER CASE 1. HOSPITALIZATION
2. DENTAL
TREATMENT
COVERAGE
€15000
€150
Ded . 25€
PER CASE 1. HOSPITALIZATION
2. DENTAL
TREATMENT
€10000
€150
Ded . 25€
PER CASE 1.HOSPITALIZATION
2. DENTAL
TREATMENT

جدول تعهدات وپوششهای بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور ( عراق و سوریه)

LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها 
 
Deductible 25Euros - 10.000
10.000 یورو - فرانشیز25
MEDICAL EXPENSES & HOSPITALIZATION ABROAD
هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
1
Actual Expenses
هزینه های واقعی
TRANSPORT OR REPATRIATION IN CASE OF ILLNESS OR ACCIDENT
جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
2
150 Deductible 25
150یورو - فرانشیز 25
EMERGENCY DENTAL CARE
پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
3
Actual Expenses
هزینه های واقعی
REPATRIATION OF FAMILY MEMBER TRAVELLING WITH THE INSURED
بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور
4

تخفیف حـق بیمـه:
درصورتیکه بیمه شـدگان طی یک گـروه و با مـدت ومقصد سفـر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمـه ای اقـدام نماینـد میتـوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:
- گروه های از 10 نفر الی 20 نفر 5% حق بیمه
- گروه های از 21 نفر الی 50 نفر 10% حق بیمه
- گروه های از 51 نفر الی 100 نفر 15% حق بیمه
- گروه های از 101 نفر به بالا 25% حق بیمه

ب) تعهدات شـرکت کمک رسـان REISE SCHUTZ:
دراین بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تا سقف 50.000 یورو درطول مـدت بیمه نامه جهت هر نفر میباشد.
هموطنان حداکثر تا سن 85 سال میتوانند جهت سفر به کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامه مذکور نماید.

جدول تعهدات وپوششهای بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور (REISE SCHUTZ)

LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها 
 
50.000 Deductible 25
50.000 - فرانشیز 25
PAYMENT OF EMERGENCY MEDICAL EXPENSES
پرداخت هزینه فوریت های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
1
Actual Expenses
هزینه های واقعی
MEDICAL TRANSPORTATION
انتقال پزشکی ( بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه)
2
300- No Deductible
300 -بدون فرانشیز
PAYMENT OF EMERGENCY DENTAL EXPENSES
پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
3
Actual Expenses
هزینه های واقعی
RETURN OF CHILD(REN) LEFT UNATTENDED
باز گرداندن کودکان بی سرپرست
4
Actual Expenses
هزینه های واقعی
REPATRIATION IN CASE OF DEATH
بازگرداندن جسد در صورت فوت بیمه شده
5
max 900
60Euros/day

60یورو در روز/حداکثر900
EMERGENCY VISIT FROM IRAN
عیادت ضروری از ایران
6
Actual Expenses
هزینه های واقعی
DISPATCH OF MEDICINES
ارسال دارو
7
1500
1500
LEGAL ASSISTANCE
کمک های حقوقی
8
Actual Expenses
هزینه های واقعی
UNEXPECTED RETURN TO COUNTRY OF RESIDENCE
بازگشت پیش بینی نشده به کشور محل سکونت
9
800
800
LOSS OF REGISTERED LUGGAGE
فقدان بار به ثبت رسیده
10
250
250
LUGGAGE DELAY
جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر
11
Actual Expenses
هزینه های واقعی
RETRIEVAL OF LUGGAGE
استرداد بار مسافر
12
150
150
DELAYED FLIGHT DEPARTURE
تاخیر در حرکت هواپیما
13
  MEDICAL REFERRAL
ارجاع پزشکی
14
  ENQUIRY IN CASE OF A PROBLEM
راهنمایی برای رفع مشکلات
15
  TRANSMISSION OF URGENT MESSAGES
ارسال پیامهای ضروری (مربوط به حادثه تحت پوشش)
16

تخفیف حـق بیمـه:
درصورتیکه بیمه شدگان طی یک گـروه و با مـدت ومقصد سفـر یکسان نسبت به اخـذ پوشش بیمـه ای اقـدام نماینـد میتـوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:
- گروه های از 10 نفر الی 20 نفر 5% حق بیمه
- گروه های از 21 نفر الی 50 نفر 10% حق بیمه
- گروه های از 51 نفر الی 100 نفر 15% حق بیمه
- گروه های از 101 نفر به بالا 20% حق بیمه

بیمه آتش سوزی

بيمه آتش سوزي يکي ازقديمي ترين رشته هاي بيمه اي است. اهميت اين بيمه تاآنجاست که درکشورهاي توسعه يافته تقريبا هيچ دارايي يا مالي را نميتوان يافت که داراي بيمه اتش سوزي نباشد. در بيمه اتش سوزي، اموال و دارايي هاي مختلف در برابر خطر آتش سوزي و همچنين خطرهاي جانبي تحت پوشش قرار ميگيرد. خدمات بيمه آتش سوزي در قالب بيمه نامه هاي مختلفي عرضه ميشود. براي آشنايي شما با انواع پوشش هاي بيمه، ضمن بيان خطرهاي تحت پوشش اين بيمه، انواع آن معرفي مي شود.

بیمه آتش سوزی - مراکز صنعتی

بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی برای ریسک های صنعتی
در این بیمه نامه ، تمامی ریسک های صنعتی، نظیر کارخانه های تحت پوشش قرار میگیرند. دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه میتوان بیمه نمود، شامل ساختمان ها، ماشین آلات ، تآسیسات ، موجودی مواد اولیه و مواد ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات ، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره میباشد.

بیمه آتش سوزی - غیر صنعتی (تجاری)

بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) برای ریسک های غیرصنعتی
این توع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز تفریحی و ورزشی و... را تحت پوشش قرار میدهد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری ، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر میباشد.

بیمه آتش سوزی - منازل مسکونی

بیمه خانه خود را در دستان مطمئن بسپارید .
بیمه خانه را با شرایط مختلفی میتوان ارائه داد ، ما میتوانیم ساختمان و تاسیسات و لوازم خانه شما را در مقابل خطرات ذیل بیمه نمائم .
خطرات اصلی : آتش سوزی – صاعقه – انفجار
خطرات تبعی : سیل – زلزله و آتشفشان – ترکیدگی لوله آب – ضایعات ناشی از برف و باران – طوفان - سرقت - مسئولیت در مقابل همسایگان و ...
ما میتوانیم شما را در انتخاب نوع بیمه و شرایط آن کمک بکنیم .

بیمه اتومبیل

بهترین بیمه نامه را برای اتومبیل خود با خدماتی متمایز از نمایندگی بیمه عابدیان بگیرید
پیدا کردن بیمه نامه با قیمت پائین کار نسبنتا" راحتی است اما مهم این است که بیمه نامه را از جایی بگیرید که در زمان خسارت بتواند خدماتی مطابق با خواسته شما ارائه نماید .
نمایندگی بیمه عابدیان ارائه دهنده بیمه اتومبیل ( شخص ثالث – بدنه ) میباشد ، ضمنا" لازم بذکر است شرکتها و موسسات میتوانند با عفد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه بهره مند شوند .

لیست و گروهای دارای تخفبف ویژه ( شخص ثالث – بدنه )

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی انواع بیمه22