AIAG

عمر

Sample image

در مقابل خطر فوت و بیماری خاص از خود و خانواده تان محافظت بکنید .

بیمه عمر مهم است، زیرا آن را در مورد حفاظت از شما و امنیت مالی آینده نزدیکان شما میباشد.
با دوراندیشی و حمایتی که شما دارید خانواده تان زمانی که بی اهمیت ترین مسئله ، مسئله مالی میباشد دیگر نگرانی در این مورد را
نخواهند داشت و از این نظر آرامش خیال دارند .
اگر شما دچار یک حادثه، فوت و یا دچار یک بیماری بحرانی شوید ، فکر کرده اید که چگونه خانواده تان از لحاظ مالی با این اتفاق کنار می آیند ؟
اجازه دهید به ما تا در انتخاب پوشش مناسب در مقابل عمر، بیماری های خاص ، نقص عضو و از کارافتادگی کمکتان کنیم .