AIAG

مقاله ها

مهندسی - پول در گردش

بیمه نامه پول در گردش
در این نوع بیمه، کلیه وجوه در حین نقل و انتقال از یک نقطه به نقاط دیگر در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت (اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه با جبر و عنف) تحت پوشش این بیمه است.